dfas
ThaiCreate.Com

หญ้าปักกิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Murdannia loriformis (Hassk.) Rao et Kammathy

ชื่อสามัญ :

วงศ์ :  Commelinaceae

ชื่ออื่น: 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก สูง 10 ซม. ลำต้นกลม สีเขียว ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบที่โคนต้นรูปขอบขนาน กว้าง 1.5 ซม. ยาว 10 ซม. ส่วนใบที่ปลายยอดมีขนาดเล็กกว่าและสั้นกว่า ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีใบประดับย่อยค่อนข้างกลม สีเขียวอ่อน ดอกสีฟ้า หรือม่วงอ่อน กลีบดอกบาง มี 4 กลีบ โคนกลีบเรียว ผล เป็นผลแห้งแตกออกได้ ส่วนที่ใช้ : ทั้งต้น

สรรพคุณ :  ทั้งต้น - ใช้แก้ไข้ รักษามะเร็งในตับ รักษาโกโนเรีย ใช้เป็นยาพอก แก้อักเสบ ปวดบวม วิธีและปริมาณที่ใช้ : ใช้ทั้งต้น ต้มดื่มกินกับน้ำผึ้ง ใช้ทั้งต้น ตำพอก ที่อักเสบ ปวดบวม

product by sukit ensaigodcare@gmail.com