เข้าสู่ระบบ
Username ::  
Password ::  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก

 ข้อมูลสมุนไพร

เปล้าน้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Croton stellatopilosus  Ohba
ชื่อสามัญ : Croton sublyratus Kurz
วงศ์ :  EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่น: เปล้าท่าโพ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้น สูง 1 - 4 เมตร ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปใบหอกกลับ กว้าง 4 - 6 ซม. ยาว 10 - 15 ซม. ดอกช่อ ออกที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง และที่ปลายกิ่ง ดอกช่อย่อยขนาดเล็ก แยกเพศ อยู่ในช่อเดียวกัน กลีบดอกสีนวล ผลแห้ง แตกได้ มี 3 พู
สรรพคุณ : 
สรรพคุณ : ใบ ราก รักษาโรคผิวหนัง คัน กลากเกลื้อน วิธีและปริมาณที่ใช้ : ใช้ใบ หรือรากสด ตำให้ละเอียด ใช้น้ำคั้นที่ออกมาทาบริเวณที่เป็น
ช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย (ใบ เปลือก)
ช่วยแก้เลือดร้อน (เปลือกและกระพี้)
ช่วยรักษาอาการไอ (ใบ แก่น ดอก เปลือก)
ช่วยแก้อาการไอเป็นเลือด (ใบ ราก)
ช่วยขับเสมหะ (ใบ แก่น ดอก เปลือก)
ช่วยกระจายลม
รากมีรสร้อน ช่วยแก้ลมขึ้นเบื้องบนให้หายเป็นปกติ
เปลือกต้นมีรสร้อน ช่วยในการย่อยอาหาร (เปลือกต้น กระพี้)
ช่วยรักษาโรคท้องเสีย (เปลือกและใบ)
รากใช้ต้มกับน้ำดื่มขณะอุ่น ช่วยแก้โรคกระเพาะอาหาร
ช่วยขับผายลม
เปล้าน้อยใช้เป็นยาขับพยาธิ ฆ่าพยาธิ ช่วยแก้พยาธิต่าง ๆ (ใบ ราก)
ช่วยขับไส้เดือน
ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร (ใบ ราก)
ช่วยบำรุงโลหิตประจำเดือนของสตรี (ใบ เปลือกและใบ)
ลูกใช้ดองสุรากินเป็นยาขับโลหิตระดูในเรือนไฟ (เข้าใจว่าเป็นผล)
ช่วยขับโลหิต
ช่วยรักษาแผล สมานแผล (ใบ แก่น ดอก เปลือก)
ช่วยแก้โรคน้ำเหลืองเสีย
ผลมีรสร้อน ใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับหนองให้กระจาย
ช่วยขับเลือดหนองให้ตก
ช่วยแก้อาการคันตามตัว (ใบ ราก)
ช่วยรักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน (ใบ ราก เปลือกและใบ)
ช่วยรักษามะเร็งเพลิง (ใบ ราก)
แก่นมีรสร้อน ช่วยแก้อาการช้ำใน
สรรพคุณ : ใบ ราก รักษาโรคผิวหนัง คัน กลากเกลื้อน วิธีและปริมาณที่ใช้ : ใช้ใบ หรือรากสด ตำให้ละเอียด ใช้น้ำคั้นที่ออกมาทาบริเวณที่เป็น
ช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย (ใบ เปลือก)
ช่วยแก้เลือดร้อน (เปลือกและกระพี้)
ช่วยรักษาอาการไอ (ใบ แก่น ดอก เปลือก)
ช่วยแก้อาการไอเป็นเลือด (ใบ ราก)
ช่วยขับเสมหะ (ใบ แก่น ดอก เปลือก)
ช่วยกระจายลม
รากมีรสร้อน ช่วยแก้ลมขึ้นเบื้องบนให้หายเป็นปกติ
เปลือกต้นมีรสร้อน ช่วยในการย่อยอาหาร (เปลือกต้น กระพี้)
ช่วยรักษาโรคท้องเสีย (เปลือกและใบ)
รากใช้ต้มกับน้ำดื่มขณะอุ่น ช่วยแก้โรคกระเพาะอาหาร
ช่วยขับผายลม
เปล้าน้อยใช้เป็นยาขับพยาธิ ฆ่าพยาธิ ช่วยแก้พยาธิต่าง ๆ (ใบ ราก)
ช่วยขับไส้เดือน
ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร (ใบ ราก)
ช่วยบำรุงโลหิตประจำเดือนของสตรี (ใบ เปลือกและใบ)
ลูกใช้ดองสุรากินเป็นยาขับโลหิตระดูในเรือนไฟ (เข้าใจว่าเป็นผล)
ช่วยขับโลหิต
ช่วยรักษาแผล สมานแผล (ใบ แก่น ดอก เปลือก)
ช่วยแก้โรคน้ำเหลืองเสีย
ผลมีรสร้อน ใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับหนองให้กระจาย
ช่วยขับเลือดหนองให้ตก
ช่วยแก้อาการคันตามตัว (ใบ ราก)
ช่วยรักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน (ใบ ราก เปลือกและใบ)
ช่วยรักษามะเร็งเพลิง (ใบ ราก)
แก่นมีรสร้อน ช่วยแก้อาการช้ำใน
สรรพคุณ : ใบ ราก รักษาโรคผิวหนัง คัน กลากเกลื้อน วิธีและปริมาณที่ใช้ : ใช้ใบ หรือรากสด ตำให้ละเอียด ใช้น้ำคั้นที่ออกมาทาบริเวณที่เป็น
ช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย (ใบ เปลือก)
ช่วยแก้เลือดร้อน (เปลือกและกระพี้)
ช่วยรักษาอาการไอ (ใบ แก่น ดอก เปลือก)
ช่วยแก้อาการไอเป็นเลือด (ใบ ราก)
ช่วยขับเสมหะ (ใบ แก่น ดอก เปลือก)
ช่วยกระจายลม
รากมีรสร้อน ช่วยแก้ลมขึ้นเบื้องบนให้หายเป็นปกติ
เปลือกต้นมีรสร้อน ช่วยในการย่อยอาหาร (เปลือกต้น กระพี้)
ช่วยรักษาโรคท้องเสีย (เปลือกและใบ)
รากใช้ต้มกับน้ำดื่มขณะอุ่น ช่วยแก้โรคกระเพาะอาหาร
ช่วยขับผายลม
เปล้าน้อยใช้เป็นยาขับพยาธิ ฆ่าพยาธิ ช่วยแก้พยาธิต่าง ๆ (ใบ ราก)
ช่วยขับไส้เดือน
ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร (ใบ ราก)
ช่วยบำรุงโลหิตประจำเดือนของสตรี (ใบ เปลือกและใบ)
ลูกใช้ดองสุรากินเป็นยาขับโลหิตระดูในเรือนไฟ (เข้าใจว่าเป็นผล)
ช่วยขับโลหิต
ช่วยรักษาแผล สมานแผล (ใบ แก่น ดอก เปลือก)
ช่วยแก้โรคน้ำเหลืองเสีย
ผลมีรสร้อน ใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับหนองให้กระจาย
ช่วยขับเลือดหนองให้ตก
ช่วยแก้อาการคันตามตัว (ใบ ราก)
ช่วยรักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน (ใบ ราก เปลือกและใบ)
ช่วยรักษามะเร็งเพลิง (ใบ ราก)
แก่นมีรสร้อน ช่วยแก้อาการช้ำใน
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/