เข้าสู่ระบบ
Username ::  
Password ::  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก

 ข้อมูลสมุนไพร

มะอึก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Solanum stramonifolium  Jacq.
ชื่อสามัญ : -
วงศ์ :  SOLANACEAE
ชื่ออื่น: มะเขือปู่ มะปู่ (ภาคเหนือ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ทุกส่วนมีขนละเอียดสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่กว้าง กว้าง 15-25 ซม. ยาว 20-30 ซม. โคนใบเว้าหรือตัด ขอบใบหยักเว้าเป็นพู แผ่นใบสีเขียว มีขนทั้งสองด้าน ดอก ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ ดอกสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแหลม เกสรเพศผู้สีเหลือง เป็นเส้นรวมเป็นยอดแหลม ผล รูปทรงกลม ขนาด 1.8-2 ซม. ผิวมีขนยาวหนาแน่น ผลสุกสีเหลืองแกมน้ำตาล เมล็ดแบน มีจำนวนมาก ส่วนที่ใช้ : ผล ใบ ราก เมล็ด
สรรพคุณ : 
ผล - เป็นอาหาร กัดฟอกเสมหะ แก้ไอ ใบ - เป็นยาพอก แก้คัน ราก - แก้ปวด แก้ไข้ พอกแก้คัน เมล็ด - แก้ปวดฟัน (โดยเผาสูดดมควันเข้าไป)
รากมะอึกมีรสเย็นและเปรี้ยวเล็กน้อย ช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย
ช่วยกัดเสมหะ ขับฟอกเสมหะในลำคอ
ช่วยลดไข้ แก้ไข้ แก้ไข้เพื่อดี แก้ไข้สันนิบาต
ช่วยแก้อาการไอ
ช่วยแก้น้ำลายเหนียว
ช่วยแก้ปอดบวม
ช่วยแก้อาการปวดฟัน ด้วยการใช้เมล็ดนำมาเผาแล้วสูดดมควันเข้าไป
ขนของผลมะอึกสามารถนำมาทอดกับไข่เพื่อช่วยขับพยาธิได้ (ขน)
รากช่วยแก้ปวด
ช่วยแก้ดีพิการ แก้โทษเพื่อน้ำดี
รากแก้น้ำดีพิการ
ช่วยแก้ดีฝ่อ ดีกระตุก หรืออาการนอนสะดุ้ง ผวา เพ้อ ชนิดหลับ ๆ ตื่น ๆ ซึ่งสาเหตุมาจากโทษน้ำดีกระทำ
ใบใช้เป็นยาพอก แก้อาการคัน ผดผื่นคัน หรือจะใช้ดอกนำมาตำแล้วพอกก็ได้เช่นกัน (ใบ ราก ดอก)
ใบใช้ตำแก้พิษฝี
ช่วยกระทุ้งพิษไข้หัวทุกชนิด หรืออาการของไข้ที่มีตุ่มออกเป็นผื่นตามผิวหนัง เช่น เหือด หิด หัด อีสุกอีใส เป็นต้น
ผล - เป็นอาหาร กัดฟอกเสมหะ แก้ไอ ใบ - เป็นยาพอก แก้คัน ราก - แก้ปวด แก้ไข้ พอกแก้คัน เมล็ด - แก้ปวดฟัน (โดยเผาสูดดมควันเข้าไป)
รากมะอึกมีรสเย็นและเปรี้ยวเล็กน้อย ช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย
ช่วยกัดเสมหะ ขับฟอกเสมหะในลำคอ
ช่วยลดไข้ แก้ไข้ แก้ไข้เพื่อดี แก้ไข้สันนิบาต
ช่วยแก้อาการไอ
ช่วยแก้น้ำลายเหนียว
ช่วยแก้ปอดบวม
ช่วยแก้อาการปวดฟัน ด้วยการใช้เมล็ดนำมาเผาแล้วสูดดมควันเข้าไป
ขนของผลมะอึกสามารถนำมาทอดกับไข่เพื่อช่วยขับพยาธิได้ (ขน)
รากช่วยแก้ปวด
ช่วยแก้ดีพิการ แก้โทษเพื่อน้ำดี
รากแก้น้ำดีพิการ
ช่วยแก้ดีฝ่อ ดีกระตุก หรืออาการนอนสะดุ้ง ผวา เพ้อ ชนิดหลับ ๆ ตื่น ๆ ซึ่งสาเหตุมาจากโทษน้ำดีกระทำ
ใบใช้เป็นยาพอก แก้อาการคัน ผดผื่นคัน หรือจะใช้ดอกนำมาตำแล้วพอกก็ได้เช่นกัน (ใบ ราก ดอก)
ใบใช้ตำแก้พิษฝี
ช่วยกระทุ้งพิษไข้หัวทุกชนิด หรืออาการของไข้ที่มีตุ่มออกเป็นผื่นตามผิวหนัง เช่น เหือด หิด หัด อีสุกอีใส เป็นต้น
ผล - เป็นอาหาร กัดฟอกเสมหะ แก้ไอ ใบ - เป็นยาพอก แก้คัน ราก - แก้ปวด แก้ไข้ พอกแก้คัน เมล็ด - แก้ปวดฟัน (โดยเผาสูดดมควันเข้าไป)
รากมะอึกมีรสเย็นและเปรี้ยวเล็กน้อย ช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย
ช่วยกัดเสมหะ ขับฟอกเสมหะในลำคอ
ช่วยลดไข้ แก้ไข้ แก้ไข้เพื่อดี แก้ไข้สันนิบาต
ช่วยแก้อาการไอ
ช่วยแก้น้ำลายเหนียว
ช่วยแก้ปอดบวม
ช่วยแก้อาการปวดฟัน ด้วยการใช้เมล็ดนำมาเผาแล้วสูดดมควันเข้าไป
ขนของผลมะอึกสามารถนำมาทอดกับไข่เพื่อช่วยขับพยาธิได้ (ขน)
รากช่วยแก้ปวด
ช่วยแก้ดีพิการ แก้โทษเพื่อน้ำดี
รากแก้น้ำดีพิการ
ช่วยแก้ดีฝ่อ ดีกระตุก หรืออาการนอนสะดุ้ง ผวา เพ้อ ชนิดหลับ ๆ ตื่น ๆ ซึ่งสาเหตุมาจากโทษน้ำดีกระทำ
ใบใช้เป็นยาพอก แก้อาการคัน ผดผื่นคัน หรือจะใช้ดอกนำมาตำแล้วพอกก็ได้เช่นกัน (ใบ ราก ดอก)
ใบใช้ตำแก้พิษฝี
ช่วยกระทุ้งพิษไข้หัวทุกชนิด หรืออาการของไข้ที่มีตุ่มออกเป็นผื่นตามผิวหนัง เช่น เหือด หิด หัด อีสุกอีใส เป็นต้น
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/