dfas
 ThaiCreate.Com

มะอึก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Solanum stramonifolium  Jacq.
ชื่อสามัญ :
วงศ์ :  SOLANACEAE
ชื่ออื่น: มะเขือปู่ มะปู่ (ภาคเหนือ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ทุกส่วนมีขนละเอียดสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่กว้าง กว้าง 15-25 ซม. ยาว 20-30 ซม. โคนใบเว้าหรือตัด ขอบใบหยักเว้าเป็นพู แผ่นใบสีเขียว มีขนทั้งสองด้าน ดอก ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ ดอกสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแหลม เกสรเพศผู้สีเหลือง เป็นเส้นรวมเป็นยอดแหลม ผล รูปทรงกลม ขนาด 1.8-2 ซม. ผิวมีขนยาวหนาแน่น ผลสุกสีเหลืองแกมน้ำตาล เมล็ดแบน มีจำนวนมาก ส่วนที่ใช้ : ผล ใบ ราก เมล็ด
สรรพคุณ : ผล - เป็นอาหาร กัดฟอกเสมหะ แก้ไอ ใบ - เป็นยาพอก แก้คัน ราก - แก้ปวด แก้ไข้ พอกแก้คัน เมล็ด - แก้ปวดฟัน (โดยเผาสูดดมควันเข้าไป)
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/

product by sukit ensaigodcare@gmail.com