เข้าสู่ระบบ
Username ::  
Password ::  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก

 ข้อมูลสมุนไพร

พิลังกาสา
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ardisia polycephala  Wall.
ชื่อสามัญ : -
วงศ์ :  MYRSINACEAE
ชื่ออื่น: ตีนจำ (เลย) ผักจำ ผักจ้ำแดง (เชียงใหม่, เชียงราย)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
ไม้ต้นขนาดย่อม สูง 2-3 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับกันเป็นคู่ ๆ ตามข้อต้น ลักษณะใบเป็นรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ไม่มีจักร ใบจะหนา ใหญ่ มีสีเขียวเป็นมัน ดอกออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง หรือตามส่วนยอด ดอกมีสีชมพูอมขาว ผลโตเท่าขนาดเม็ดนุ่น เมื่อยังอ่อนเป็นสีแดง ผลแก่จะเป็นสีม่วงดำ
สรรพคุณ : 
สารที่พบ : ? - amyrin rapanone ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา - ต้านเชื้อแบคทีเรีย ยับยั้ง platelet activating factor receptor binding
ใบ - แก้โรคตับพิการ แก้ท้องเสีย แก้ไอ แก้ลม
ราก - แก้กามโรค และหนองใน พอกปิดแผล ถอนพิษงู
ต้น - แก้โรคผิวหนัง โรคเรื้อน
ดอก - ฆ่าเชื้อโรค แก้พยาธิ
เมล็ด - แก้ลมพิษ
ผลสุกนำมาตากแห้งบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง แล้วปั้นเป็นลูกกลอนกิน หรือใช้ผงยา 1 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำครึ่งแก้วดื่มช่วยบำรุงโลหิต
ช่วยแก้ธาตุพิการ
ผลใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ในกองอติสารโรค
ใบมีรสร้อน ช่วยแก้อาการไอ
ใบใช้เป็นยาแก้ลม
ช่วยแก้ปอดพิการ
ใบและผลช่วยแก้ท้องเสีย (ใบ ผล)
ดอกใช้เป็นยาแก้พยาธิ
รากใช้เป็นยาแก้กามโรค หนองใน
ช่วยแก้โรคระดูของสตรี ด้วยการนำผลสุกมาตากแห้งบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง แล้วปั้นเป็นลูกกลอนกิน
ใบใช้เป็นยารักษาโรคตับพิการ
รากใช้เป็นยาพอกปิดแผล ถอนพิษงูกัด แก้พิษงู หรือใช้กากพอกแผล เอาน้ำกิน
เมล็ดช่วยแก้ลมพิษ (เมล็ด ผล)
ดอกใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรค
ต้นใช้เป็นยาฆ่าพยาธิผิวหนัง
ต้นใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง แก้โรคเรื้อน กุฏฐัง ส่วนผลใช้แก้โรคเรื้อน
สารที่พบ : ? - amyrin rapanone ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา - ต้านเชื้อแบคทีเรีย ยับยั้ง platelet activating factor receptor binding
ใบ - แก้โรคตับพิการ แก้ท้องเสีย แก้ไอ แก้ลม
ราก - แก้กามโรค และหนองใน พอกปิดแผล ถอนพิษงู
ต้น - แก้โรคผิวหนัง โรคเรื้อน
ดอก - ฆ่าเชื้อโรค แก้พยาธิ
เมล็ด - แก้ลมพิษ
ผลสุกนำมาตากแห้งบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง แล้วปั้นเป็นลูกกลอนกิน หรือใช้ผงยา 1 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำครึ่งแก้วดื่มช่วยบำรุงโลหิต
ช่วยแก้ธาตุพิการ
ผลใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ในกองอติสารโรค
ใบมีรสร้อน ช่วยแก้อาการไอ
ใบใช้เป็นยาแก้ลม
ช่วยแก้ปอดพิการ
ใบและผลช่วยแก้ท้องเสีย (ใบ ผล)
ดอกใช้เป็นยาแก้พยาธิ
รากใช้เป็นยาแก้กามโรค หนองใน
ช่วยแก้โรคระดูของสตรี ด้วยการนำผลสุกมาตากแห้งบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง แล้วปั้นเป็นลูกกลอนกิน
ใบใช้เป็นยารักษาโรคตับพิการ
รากใช้เป็นยาพอกปิดแผล ถอนพิษงูกัด แก้พิษงู หรือใช้กากพอกแผล เอาน้ำกิน
เมล็ดช่วยแก้ลมพิษ (เมล็ด ผล)
ดอกใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรค
ต้นใช้เป็นยาฆ่าพยาธิผิวหนัง
ต้นใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง แก้โรคเรื้อน กุฏฐัง ส่วนผลใช้แก้โรคเรื้อน
สารที่พบ : ? - amyrin rapanone ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา - ต้านเชื้อแบคทีเรีย ยับยั้ง platelet activating factor receptor binding
ใบ - แก้โรคตับพิการ แก้ท้องเสีย แก้ไอ แก้ลม
ราก - แก้กามโรค และหนองใน พอกปิดแผล ถอนพิษงู
ต้น - แก้โรคผิวหนัง โรคเรื้อน
ดอก - ฆ่าเชื้อโรค แก้พยาธิ
เมล็ด - แก้ลมพิษ
ผลสุกนำมาตากแห้งบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง แล้วปั้นเป็นลูกกลอนกิน หรือใช้ผงยา 1 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำครึ่งแก้วดื่มช่วยบำรุงโลหิต
ช่วยแก้ธาตุพิการ
ผลใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ในกองอติสารโรค
ใบมีรสร้อน ช่วยแก้อาการไอ
ใบใช้เป็นยาแก้ลม
ช่วยแก้ปอดพิการ
ใบและผลช่วยแก้ท้องเสีย (ใบ ผล)
ดอกใช้เป็นยาแก้พยาธิ
รากใช้เป็นยาแก้กามโรค หนองใน
ช่วยแก้โรคระดูของสตรี ด้วยการนำผลสุกมาตากแห้งบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง แล้วปั้นเป็นลูกกลอนกิน
ใบใช้เป็นยารักษาโรคตับพิการ
รากใช้เป็นยาพอกปิดแผล ถอนพิษงูกัด แก้พิษงู หรือใช้กากพอกแผล เอาน้ำกิน
เมล็ดช่วยแก้ลมพิษ (เมล็ด ผล)
ดอกใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรค
ต้นใช้เป็นยาฆ่าพยาธิผิวหนัง
ต้นใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง แก้โรคเรื้อน กุฏฐัง ส่วนผลใช้แก้โรคเรื้อน
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/