เข้าสู่ระบบ
Username ::  
Password ::  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก

 ข้อมูลสมุนไพร

ดองดึง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Gloriosa superba  L.
ชื่อสามัญ : Flame lily, Climbing lily, Turk's cap, Superb lily, Gloriosa lily
วงศ์ :  COLCHICACEAE
ชื่ออื่น: ก้ามปู (ชัยนาท); คมขวาน, บ้องขวาน, หัวขวาน (ชลบุรี); ดาวดึงส์, ว่านก้ามปู (ภาคกลาง); พันมหา (นครราชสีมา); มะขาโก้ง (ภาคเหนือ); หมอยหีย่า (อุดรธานี)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
ไม้เถาล้มลุกอายุหลายปี ยาวได้ถึง 5 เมตร มีเหง้าใต้ดินทรงกระบอกโค้ง ใบเดี่ยวเรียงสลับ หรือเรียงเป็นวงรอบข้อ 1-3 ใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ยาว 5-15 ซม. ปลายใบเรียวแหลมงอเป็นมือเกาะ ไร้ก้าน ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกใหญ่ ยาว 6-10 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 5 ซม. ดอกมีสีแดงด้านบน หรือตามขอบกลีบ มีสีเหลืองด้านล่าง บางครั้งมีสีเหลืองซีด อมเขียว หรือสีแดงทั้งดอก เกศรเพศผู้มี 6 อัน ก้านยาว 3-5 ซม. อับเรณูยาวประมาณ 1 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.3-0.7 ซม. แยกเป็น 3 แฉก ผลรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5-10 ซม. แตกตามรอยประสาน เมล็ดกลมสีแดงส้มจำนวนมาก ส่วนที่ใช้ : หัว แป้งที่ได้จากหัว เมล็ด ราก
สรรพคุณ : 
ราก หัวดองดึง - แก้โรคเรื้อน คุดทะราด บาดแผล และขับผายลม รับประทานแก้ลมพรรดึก แก้เสมหะ แก้ลมจับโปง ลมเข้าข้อ (รูมาติซั่ม) หัวเข่าปวดบวมได้ดี หัวใช้ต้มรับประทานแก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้ลมจุกเสียด - ขับพยาธิ สำหรับสัตว์พาหนะ - ฝนทาแก้พิษงู พิษตะขาบ แมลงป่อง - ทาแก้โรคผิวหนัง - มีสารเมททิลโคลซิซี แป้งที่ได้จากหัว ราก - แก้โรคหนองใน - ใช้สารสะกัดสำหรับเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืช ข้อควรระวัง - สารมีฤทธิ์ข้างเคียงเป็นอันตรายถึงตายได้ - ราก พบ Methylcolchicine
ดองดึงเป็นสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้
ช่วยลดเสมหะ แก้เสมหะ (ราก หัว)
ใช้รับประทานแก้ลมพรรดึก (ราก หัว)
ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ด้วยการใช้หัวดองดึงนำมาต้มแล้วรับประทานแก้อาหาร (ราก หัว)
ช่วยขับลมในกระเพาะ ด้วยการใช้หัวแห้งนำมาปรุงเป็นยารับประทาน (ราก หัวแห้ง)
ช่วยรักษากามโรค ด้วยการใช้หัวแห้งนำมาปรุงเป็นยารับประทาน (หัวแห้ง)
ช่วยแก้โรคหนองใน (แป้งที่ได้จากหัวหรือราก)
ช่วยรักษาบาดแผล (ราก หัว)
ใช้ทาแก้โรคผิวหนัง (ราก หัว)
ช่วยรักษาโรคเรื้อนด้วยการใช้หัวแห้งนำมาปรุงเป็นยารับประทาน (ราก หัวแห้ง)
ช่วยรักษาโรคคุดทะราดหรือโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นแผลตามผิวหนัง (รากหัว)
หัวและรากนำมาฝนใช้ทาแก้พิษงู พิษแมงป่อง ตะขาบกัด (รากหัว)
หัวดองดึงเมื่อนำมาตำแล้วใช้ทาจะมีสรรพคุณแก้อาการปวดข้อ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ และช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
ช่วยแก้อาการหัวเข่าปวดบวมได้เป็นอย่างดี (ราก หัว)
ช่วยรักษาโรคลมจับโปงหรือโรคปวดเข่า (ราก หัว)
ช่วยรักษาโรคลมเข้าข้อหรือรูมาติสซั่ม (ราก หัว)
ช่วยขับพยาธิสำหรับสัตว์พาหนะ (ราก หัว)
มีการใช้เหง้าหรือหัวดองดึงมาสกัดสารและทำเป็นยาเม็ดไว้สำหรับรักษาโรคเกาต์ (Gout) หรืออาการปวดข้อ
สารสกัดจากหัวและรากใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ (ราก หัว)
ราก หัวดองดึง - แก้โรคเรื้อน คุดทะราด บาดแผล และขับผายลม รับประทานแก้ลมพรรดึก แก้เสมหะ แก้ลมจับโปง ลมเข้าข้อ (รูมาติซั่ม) หัวเข่าปวดบวมได้ดี หัวใช้ต้มรับประทานแก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้ลมจุกเสียด - ขับพยาธิ สำหรับสัตว์พาหนะ - ฝนทาแก้พิษงู พิษตะขาบ แมลงป่อง - ทาแก้โรคผิวหนัง - มีสารเมททิลโคลซิซี แป้งที่ได้จากหัว ราก - แก้โรคหนองใน - ใช้สารสะกัดสำหรับเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืช ข้อควรระวัง - สารมีฤทธิ์ข้างเคียงเป็นอันตรายถึงตายได้ - ราก พบ Methylcolchicine
ดองดึงเป็นสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้
ช่วยลดเสมหะ แก้เสมหะ (ราก หัว)
ใช้รับประทานแก้ลมพรรดึก (ราก หัว)
ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ด้วยการใช้หัวดองดึงนำมาต้มแล้วรับประทานแก้อาหาร (ราก หัว)
ช่วยขับลมในกระเพาะ ด้วยการใช้หัวแห้งนำมาปรุงเป็นยารับประทาน (ราก หัวแห้ง)
ช่วยรักษากามโรค ด้วยการใช้หัวแห้งนำมาปรุงเป็นยารับประทาน (หัวแห้ง)
ช่วยแก้โรคหนองใน (แป้งที่ได้จากหัวหรือราก)
ช่วยรักษาบาดแผล (ราก หัว)
ใช้ทาแก้โรคผิวหนัง (ราก หัว)
ช่วยรักษาโรคเรื้อนด้วยการใช้หัวแห้งนำมาปรุงเป็นยารับประทาน (ราก หัวแห้ง)
ช่วยรักษาโรคคุดทะราดหรือโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นแผลตามผิวหนัง (รากหัว)
หัวและรากนำมาฝนใช้ทาแก้พิษงู พิษแมงป่อง ตะขาบกัด (รากหัว)
หัวดองดึงเมื่อนำมาตำแล้วใช้ทาจะมีสรรพคุณแก้อาการปวดข้อ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ และช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
ช่วยแก้อาการหัวเข่าปวดบวมได้เป็นอย่างดี (ราก หัว)
ช่วยรักษาโรคลมจับโปงหรือโรคปวดเข่า (ราก หัว)
ช่วยรักษาโรคลมเข้าข้อหรือรูมาติสซั่ม (ราก หัว)
ช่วยขับพยาธิสำหรับสัตว์พาหนะ (ราก หัว)
มีการใช้เหง้าหรือหัวดองดึงมาสกัดสารและทำเป็นยาเม็ดไว้สำหรับรักษาโรคเกาต์ (Gout) หรืออาการปวดข้อ
สารสกัดจากหัวและรากใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ (ราก หัว)
ราก หัวดองดึง - แก้โรคเรื้อน คุดทะราด บาดแผล และขับผายลม รับประทานแก้ลมพรรดึก แก้เสมหะ แก้ลมจับโปง ลมเข้าข้อ (รูมาติซั่ม) หัวเข่าปวดบวมได้ดี หัวใช้ต้มรับประทานแก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้ลมจุกเสียด - ขับพยาธิ สำหรับสัตว์พาหนะ - ฝนทาแก้พิษงู พิษตะขาบ แมลงป่อง - ทาแก้โรคผิวหนัง - มีสารเมททิลโคลซิซี แป้งที่ได้จากหัว ราก - แก้โรคหนองใน - ใช้สารสะกัดสำหรับเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืช ข้อควรระวัง - สารมีฤทธิ์ข้างเคียงเป็นอันตรายถึงตายได้ - ราก พบ Methylcolchicine
ดองดึงเป็นสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้
ช่วยลดเสมหะ แก้เสมหะ (ราก หัว)
ใช้รับประทานแก้ลมพรรดึก (ราก หัว)
ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ด้วยการใช้หัวดองดึงนำมาต้มแล้วรับประทานแก้อาหาร (ราก หัว)
ช่วยขับลมในกระเพาะ ด้วยการใช้หัวแห้งนำมาปรุงเป็นยารับประทาน (ราก หัวแห้ง)
ช่วยรักษากามโรค ด้วยการใช้หัวแห้งนำมาปรุงเป็นยารับประทาน (หัวแห้ง)
ช่วยแก้โรคหนองใน (แป้งที่ได้จากหัวหรือราก)
ช่วยรักษาบาดแผล (ราก หัว)
ใช้ทาแก้โรคผิวหนัง (ราก หัว)
ช่วยรักษาโรคเรื้อนด้วยการใช้หัวแห้งนำมาปรุงเป็นยารับประทาน (ราก หัวแห้ง)
ช่วยรักษาโรคคุดทะราดหรือโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นแผลตามผิวหนัง (รากหัว)
หัวและรากนำมาฝนใช้ทาแก้พิษงู พิษแมงป่อง ตะขาบกัด (รากหัว)
หัวดองดึงเมื่อนำมาตำแล้วใช้ทาจะมีสรรพคุณแก้อาการปวดข้อ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ และช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
ช่วยแก้อาการหัวเข่าปวดบวมได้เป็นอย่างดี (ราก หัว)
ช่วยรักษาโรคลมจับโปงหรือโรคปวดเข่า (ราก หัว)
ช่วยรักษาโรคลมเข้าข้อหรือรูมาติสซั่ม (ราก หัว)
ช่วยขับพยาธิสำหรับสัตว์พาหนะ (ราก หัว)
มีการใช้เหง้าหรือหัวดองดึงมาสกัดสารและทำเป็นยาเม็ดไว้สำหรับรักษาโรคเกาต์ (Gout) หรืออาการปวดข้อ
สารสกัดจากหัวและรากใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ (ราก หัว)
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/