dfas
ThaiCreate.Com

แพงพวยฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Catharanthus roseus (L.) G.Don

ชื่อสามัญ : Cape Periwinkle, Bringht Eye, Indian Periwinkle, Madagascar Periwinkle, Pinkle-pinkle, Pink Periwinkle, Vinca

วงศ์ :  Apocynaceae

ชื่ออื่น: นมอิน (สุราษฎร์ธานี); ผักปอดบก (ภาคเหนือ); แพงพวยบก, แพงพวยฝรั่ง (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก สูง 0.5-0.9 เมตร โคนต้นค่อนข้างแข็ง ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่กลับ กว้าง 2-3 เซ็นติเมตร ยาว 5-7 เซ็นติเมตร ปลายมนหรือเว้าเข้าเล็กน้อย โคนมนสีเขียวเข้มเป็นมันก้านและเส้นกลางใบมีสีขาว ดอก มีหลายสี เช่น ขาว ม่วง ชมพู ฯลฯ ออกตามซอกใบ 1-3 ดอก กลีบดอกเป็นหลอดยาว 2.5-3 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 5 อัน ผล เป็นฝักยาว 2-3 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกได้ ส่วนที่ใช้ : ใบ ราก ทั้งต้นสดหรือแห้ง

สรรพคุณ : ใบ - บำรุงหัวใจ ช่วยย่อย ราก - แก้บิด ขับพยาธิ ใช้ห้ามเลือด - รักษามะเร็งในเม็ดเลือด ทั้งต้น - แก้เบาหวาน ลดความดัน - รสจืด เย็นจัด ใช้แก้ร้อน - ขับปัสสาวะ แก้บวม ถอนพิษสำแดง ถอนพิษต่างๆ แก้ไอแห้งๆ เกิดจากร้อน - แก้อาการตัวเหลืองอันเกิดจากพิษสุรา - แก้โรคหนองใน หัด ผื่นคันและแผลอักเสบอื่นๆ วิธีและปริมาณที่ใช้ : ทั้งต้นแห้ง 15-30 กรัม ต้มน้ำดื่ม หรือใช้ต้นสดคั้นเอาน้ำดื่ม ใช้ภายนอก ตำพอกหรือสุมไฟให้เป็นถ่านผสมพอก

product by sukit ensaigodcare@gmail.com