เข้าสู่ระบบ
Username ::  
Password ::  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก

 ข้อมูลสมุนไพร

เล็บมือนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Quisqualis indica  L.
ชื่อสามัญ : Drunen sailor, Rangoon ceeper
วงศ์ :  COMBRETACEAE
ชื่ออื่น: จะมั่ง จ๊ามั่ง (ภาคเหนือ) ไท้หม่อง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) อะดอนิ่ง (มลายู-ยะลา)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
ไม้พุ่มเลื้อยที่เติบโตเร็ว ส่วนที่อ่อนมีขนสั้นหนานุ่ม สีสนิม ใบเดี่ยวติดตรงข้าม หรือบางส่วนสลับ หรือเวียนสลับเป็นวงรอบ ใบรูปหอกขอบขนานหรือรูปรี ขนาดกว้าง 5-18.5 ซม. ยาว 2.5-9 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลมหรือค่อนข้างรูปหัว ดอกมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อที่ยอดและตามซอกใบห้อยย้อยลงมา กลีบเลี้ยงเป็นหลอดมีสีเขียวปลายแฉกสามเหลี่ยมสั้นๆ กลีบดอกรูปขอบขนาน ขนาด 10-20 x 3-6 มม. ดอกเริ่มบาน สีขาวเปลี่ยนเป็นสีชมพูจนถึงแดงเข้ม ผลทรงรีแคบๆ 5 พู ยาวประมาณ 2.5 ซม. สีน้ำตาลแดงเป็นมัน ส่วนที่ใช้ : ใบ ต้น ราก เมล็ดในของผลเล็บมือนางที่แก่แห้ง
สรรพคุณ : 
ใบ - ตำชโลม หรือทาแผล ทาฝี - แก้ปวดศีรษะ แก้ไข้ ต้น - ใช้เป็นยาแก้ไอ ราก - ใช้ถ่ายพยาธิ รักษาตานซาง เมล็ด - ใช้เป็นยาขับพยาธิตัวกลม พยาธิเส้นด้ายในเด็ก วิธีและปริมาณที่ใช้ : ใช้เมล็ดในของผลเล็บมือนางที่แก่และแห้ง 4-5 เมล็ด (4-6 กรัม) หั่นทอดกับไข่ให้เด็กอายุประมาณ 5-6 ขวบรับประทานขับถ่ายพยาธิไส้เดือนตัวกลม ผู้ใหญ่ : ใช้ 5-7 เมล็ด (หนัก 10-15 กรัม) ทุบพอแตก ต้มเอาน้ำดื่ม หรือหั่นทอดกับไข่รับประทาน ข้อควรระวัง : ถ้าใช้มากเกินขนาด จะทำให้อาเจียน มึนงง อ่อนเพลีย สารเคมี : มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์คือ Quisquallic acid
ช่วยทำให้เจริญอาหาร (รากใบ)
ทั้งต้นมีสรรพคุณช่วยแก้ตานขโมยพุงโร หรือจะใช้รากผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ จะมีสรรพคุณเป็นยาแก้ตานขโมย แก้เด็กเป็นซาง แก้ซางแห้ง แก้ธาตุวิปริต แก้อุจจาระพิการ แก้ตับทรุด และช่วยทำให้เจริญอาหาร
รากและใบใช้เป็นยาแก้ตานซางในเด็ก (รากใบ)ส่วนเมล็ดเป็นยาแก้ตานซาง ตานขโมยในเด็ก
ใบหากนำไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น จะเป็นยาแก้ตัวร้อน และแก้อาการปวดศีรษะ
ใบใช้ตำพอกแก้อาการปวดศีรษะ
ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ
ใช้เป็นยาแก้ไข้ (ใบ เมล็ด)
ช่วยแก้อาการไอ (ต้นรากใบทั้งต้น)
ผลใช้รับประทานแล้วจะทำให้สะอึก
ช่วยแก้อาการสะอึก (รากใบ)
ช่วยในการย่อยอาหาร
รากมีสรรพคุณเป็นยาระบาย ส่วนเมล็ดเป็นยาถ่าย
ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดเฟ้อ (ใบ เมล็ด)
ดอกแห้งใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องเสีย
น้ำต้มเมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาแก้อหิวาตกโรค
ช่วยแก้ถ่ายปวดบิด แก้อาการปวดท้องเนื่องจากมีพยาธิอยู่ภายใน
ช่วยขับพยาธิและตานทราง
เมล็ดมีรสชุ่ม เป็นยาร้อน มีพิษเล็กน้อย ออกฤทธิ์ต่อม้าม กระเพาะ และลำไส้ ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ขับพยาธิไส้เดือน หากเป็นเด็กให้ใช้ 2-3 เม็ด ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้ครั้งละ 5-7 เม็ด นำมาทุบให้แตกแล้วต้มกับน้ำดื่ม หรือนำมาป่นให้เป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง แล้วปั้นเป็นยาลูกกลอน หรือใช้ทอดกับไข่กินก็ได้ ส่วนรากและผลมีสรรพคุณเป็นยาถ่ายพยาธิ ขับพยาธิไส้เดือนเช่นกัน (สารที่มีฤทธิ์ขับพยาธิได้ แก่ กรดอะมิโน Quisqualic acid) (รากผลเมล็ด)ส่วนอีกข้อมูลระบุว่ารากและใบมีรสเมาเบื่อและเป็นยาสุขุม ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลมและพยาธิเส้นด้ายได้ดี (รากใบ)
รากและผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้อุจจาระเป็นฟอง เหม็นคาวในเด็ก (รากผล)
ช่วยแก้อาการตกขาวของสตรี
เมล็ดนำมาแช่ในน้ำมัน ใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง และแผลฝี
ใบใช้ตำพอกแก้บาดแผล เป็นยาสมาน หรือใช้ทาแก้แผลฝี แก้อักเสบ
ถ้านำใบไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ จะมีสรรพคุณเป็นยาถอนพิษ แก้สารพัด แก้กาฬ แก้พิษสำแดงของแสลง
ใบ - ตำชโลม หรือทาแผล ทาฝี - แก้ปวดศีรษะ แก้ไข้ ต้น - ใช้เป็นยาแก้ไอ ราก - ใช้ถ่ายพยาธิ รักษาตานซาง เมล็ด - ใช้เป็นยาขับพยาธิตัวกลม พยาธิเส้นด้ายในเด็ก วิธีและปริมาณที่ใช้ : ใช้เมล็ดในของผลเล็บมือนางที่แก่และแห้ง 4-5 เมล็ด (4-6 กรัม) หั่นทอดกับไข่ให้เด็กอายุประมาณ 5-6 ขวบรับประทานขับถ่ายพยาธิไส้เดือนตัวกลม ผู้ใหญ่ : ใช้ 5-7 เมล็ด (หนัก 10-15 กรัม) ทุบพอแตก ต้มเอาน้ำดื่ม หรือหั่นทอดกับไข่รับประทาน ข้อควรระวัง : ถ้าใช้มากเกินขนาด จะทำให้อาเจียน มึนงง อ่อนเพลีย สารเคมี : มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์คือ Quisquallic acid
ช่วยทำให้เจริญอาหาร (รากใบ)
ทั้งต้นมีสรรพคุณช่วยแก้ตานขโมยพุงโร หรือจะใช้รากผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ จะมีสรรพคุณเป็นยาแก้ตานขโมย แก้เด็กเป็นซาง แก้ซางแห้ง แก้ธาตุวิปริต แก้อุจจาระพิการ แก้ตับทรุด และช่วยทำให้เจริญอาหาร
รากและใบใช้เป็นยาแก้ตานซางในเด็ก (รากใบ)ส่วนเมล็ดเป็นยาแก้ตานซาง ตานขโมยในเด็ก
ใบหากนำไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น จะเป็นยาแก้ตัวร้อน และแก้อาการปวดศีรษะ
ใบใช้ตำพอกแก้อาการปวดศีรษะ
ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ
ใช้เป็นยาแก้ไข้ (ใบ เมล็ด)
ช่วยแก้อาการไอ (ต้นรากใบทั้งต้น)
ผลใช้รับประทานแล้วจะทำให้สะอึก
ช่วยแก้อาการสะอึก (รากใบ)
ช่วยในการย่อยอาหาร
รากมีสรรพคุณเป็นยาระบาย ส่วนเมล็ดเป็นยาถ่าย
ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดเฟ้อ (ใบ เมล็ด)
ดอกแห้งใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องเสีย
น้ำต้มเมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาแก้อหิวาตกโรค
ช่วยแก้ถ่ายปวดบิด แก้อาการปวดท้องเนื่องจากมีพยาธิอยู่ภายใน
ช่วยขับพยาธิและตานทราง
เมล็ดมีรสชุ่ม เป็นยาร้อน มีพิษเล็กน้อย ออกฤทธิ์ต่อม้าม กระเพาะ และลำไส้ ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ขับพยาธิไส้เดือน หากเป็นเด็กให้ใช้ 2-3 เม็ด ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้ครั้งละ 5-7 เม็ด นำมาทุบให้แตกแล้วต้มกับน้ำดื่ม หรือนำมาป่นให้เป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง แล้วปั้นเป็นยาลูกกลอน หรือใช้ทอดกับไข่กินก็ได้ ส่วนรากและผลมีสรรพคุณเป็นยาถ่ายพยาธิ ขับพยาธิไส้เดือนเช่นกัน (สารที่มีฤทธิ์ขับพยาธิได้ แก่ กรดอะมิโน Quisqualic acid) (รากผลเมล็ด)ส่วนอีกข้อมูลระบุว่ารากและใบมีรสเมาเบื่อและเป็นยาสุขุม ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลมและพยาธิเส้นด้ายได้ดี (รากใบ)
รากและผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้อุจจาระเป็นฟอง เหม็นคาวในเด็ก (รากผล)
ช่วยแก้อาการตกขาวของสตรี
เมล็ดนำมาแช่ในน้ำมัน ใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง และแผลฝี
ใบใช้ตำพอกแก้บาดแผล เป็นยาสมาน หรือใช้ทาแก้แผลฝี แก้อักเสบ
ถ้านำใบไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ จะมีสรรพคุณเป็นยาถอนพิษ แก้สารพัด แก้กาฬ แก้พิษสำแดงของแสลง
ใบ - ตำชโลม หรือทาแผล ทาฝี - แก้ปวดศีรษะ แก้ไข้ ต้น - ใช้เป็นยาแก้ไอ ราก - ใช้ถ่ายพยาธิ รักษาตานซาง เมล็ด - ใช้เป็นยาขับพยาธิตัวกลม พยาธิเส้นด้ายในเด็ก วิธีและปริมาณที่ใช้ : ใช้เมล็ดในของผลเล็บมือนางที่แก่และแห้ง 4-5 เมล็ด (4-6 กรัม) หั่นทอดกับไข่ให้เด็กอายุประมาณ 5-6 ขวบรับประทานขับถ่ายพยาธิไส้เดือนตัวกลม ผู้ใหญ่ : ใช้ 5-7 เมล็ด (หนัก 10-15 กรัม) ทุบพอแตก ต้มเอาน้ำดื่ม หรือหั่นทอดกับไข่รับประทาน ข้อควรระวัง : ถ้าใช้มากเกินขนาด จะทำให้อาเจียน มึนงง อ่อนเพลีย สารเคมี : มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์คือ Quisquallic acid
ช่วยทำให้เจริญอาหาร (รากใบ)
ทั้งต้นมีสรรพคุณช่วยแก้ตานขโมยพุงโร หรือจะใช้รากผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ จะมีสรรพคุณเป็นยาแก้ตานขโมย แก้เด็กเป็นซาง แก้ซางแห้ง แก้ธาตุวิปริต แก้อุจจาระพิการ แก้ตับทรุด และช่วยทำให้เจริญอาหาร
รากและใบใช้เป็นยาแก้ตานซางในเด็ก (รากใบ)ส่วนเมล็ดเป็นยาแก้ตานซาง ตานขโมยในเด็ก
ใบหากนำไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น จะเป็นยาแก้ตัวร้อน และแก้อาการปวดศีรษะ
ใบใช้ตำพอกแก้อาการปวดศีรษะ
ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ
ใช้เป็นยาแก้ไข้ (ใบ เมล็ด)
ช่วยแก้อาการไอ (ต้นรากใบทั้งต้น)
ผลใช้รับประทานแล้วจะทำให้สะอึก
ช่วยแก้อาการสะอึก (รากใบ)
ช่วยในการย่อยอาหาร
รากมีสรรพคุณเป็นยาระบาย ส่วนเมล็ดเป็นยาถ่าย
ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดเฟ้อ (ใบ เมล็ด)
ดอกแห้งใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องเสีย
น้ำต้มเมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาแก้อหิวาตกโรค
ช่วยแก้ถ่ายปวดบิด แก้อาการปวดท้องเนื่องจากมีพยาธิอยู่ภายใน
ช่วยขับพยาธิและตานทราง
เมล็ดมีรสชุ่ม เป็นยาร้อน มีพิษเล็กน้อย ออกฤทธิ์ต่อม้าม กระเพาะ และลำไส้ ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ขับพยาธิไส้เดือน หากเป็นเด็กให้ใช้ 2-3 เม็ด ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้ครั้งละ 5-7 เม็ด นำมาทุบให้แตกแล้วต้มกับน้ำดื่ม หรือนำมาป่นให้เป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง แล้วปั้นเป็นยาลูกกลอน หรือใช้ทอดกับไข่กินก็ได้ ส่วนรากและผลมีสรรพคุณเป็นยาถ่ายพยาธิ ขับพยาธิไส้เดือนเช่นกัน (สารที่มีฤทธิ์ขับพยาธิได้ แก่ กรดอะมิโน Quisqualic acid) (รากผลเมล็ด)ส่วนอีกข้อมูลระบุว่ารากและใบมีรสเมาเบื่อและเป็นยาสุขุม ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลมและพยาธิเส้นด้ายได้ดี (รากใบ)
รากและผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้อุจจาระเป็นฟอง เหม็นคาวในเด็ก (รากผล)
ช่วยแก้อาการตกขาวของสตรี
เมล็ดนำมาแช่ในน้ำมัน ใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง และแผลฝี
ใบใช้ตำพอกแก้บาดแผล เป็นยาสมาน หรือใช้ทาแก้แผลฝี แก้อักเสบ
ถ้านำใบไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ จะมีสรรพคุณเป็นยาถอนพิษ แก้สารพัด แก้กาฬ แก้พิษสำแดงของแสลง
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/