dfas
ThaiCreate.Com

พยอม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Shorea roxburghii G.Don

ชื่อสามัญ : White Meranti

วงศ์ :  DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น: กะยอม ขะยอม พะยอมแดง แคน พะยอมทอง ยางหยวก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15 – 30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม กลม เปลือกหนา สีน้ำตาลหรือเทา แตกเป็นร่องยาวตามลำต้น ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร โคนมน ปลายมน หรือหยักเป็นติ่งสั้น ๆ ดอก สีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผล มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก ส่วนที่ใช้ : ดอก เปลือกต้น

สรรพคุณ : 

product by sukit ensaigodcare@gmail.com