เข้าสู่ระบบ
Username ::  
Password ::  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก

 ข้อมูลสมุนไพร

กระท้อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Sandoricum koetjape  ( Burm. f.) Merr.
ชื่อสามัญ : Sentul, Santol, Red sentol, Yellow sentol
วงศ์ :  MELIACEAE
ชื่ออื่น: เตียน ล่อน สะท้อน (ภาคใต้) มะต้อง (ภาคเหนือ,อุดรธานี) มะติ๋น (ภาคเหนือ) สตียา สะตู (มาเลย์-นราธิวาส) สะโต (มาเลย์-ปัตตานี)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูง 15-40 เมตร ต้นเปลา ตรง แตกกิ่งต่ำ เปลือกสีเทาอมน้ำตาล ค่อนข้างเรียบ ใบแก่จัดสีแดงอิฐหรือสีแสด ใบช่อ ยาว 20-40 ซม. ช่อติดเรียงสลับเวียนกันไป ใบปลายช่อเป็นใบเดี่ยว ดอกช่อ ออกรวมเป็นช่อ ไม่แยกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อยาว 5-15 ซม. มีขนนุ่มทั่วไป ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน หรือเขียวอ่อนอมเหลือง ดอกสมบรูณ์เพศ กลิ่นหอมอ่อนๆ ผล กลมหรือแป้น อุ้มน้ำ ผลอ่อนสีเขียว แก่จัดสีเหลือง เมล็ดรูปไต เรียงตามแนวตั้ง 5 เมล็ด ออกดอกเดือน มกราคม -มีนาคม และเป็นผลเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ส่วนที่ใช้ : ใบสด เปลือก ผล ราก
สรรพคุณ : 
ใบสด - ใช้ขับเหงื่อ ต้มอาบแก้ไข้ เปลือก - รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน ผล - ฝาดสมาน เป็นอาหาร ราก - เป็นยาขับลม แก้ท้องเสีย บิด เป็นยาธาตุ ต้น - เป็นไม้ใช้สอย
ใบสด - ใช้ขับเหงื่อ ต้มอาบแก้ไข้ เปลือก - รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน ผล - ฝาดสมาน เป็นอาหาร ราก - เป็นยาขับลม แก้ท้องเสีย บิด เป็นยาธาตุ ต้น - เป็นไม้ใช้สอย
ใบสด - ใช้ขับเหงื่อ ต้มอาบแก้ไข้ เปลือก - รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน ผล - ฝาดสมาน เป็นอาหาร ราก - เป็นยาขับลม แก้ท้องเสีย บิด เป็นยาธาตุ ต้น - เป็นไม้ใช้สอย
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/