dfas
ThaiCreate.Com

ส้มเช้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Euphorbia neriifolia L. (E. ligularia Roxb.)

ชื่อสามัญ :

วงศ์ :  Euphorbiaceae

ชื่ออื่น: 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม มีหนามแข็งตามมุม เรียงเป็นแถวตามยาว มีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปวงรีหรือรูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 10-15 ซม. ดอกช่อ รูปถ้วย ออกตามกิ่งก้าน ใบประดับสีเหลือง ดูคล้ายกลีบดอก ดอกย่อยแยกเพศ อยู่ในช่อเดียวกัน ไม่มีกลีบดอก ผลแห้ง ส่วนที่ใช้ : ใบ ยาง

สรรพคุณ : ใบ - โขลกตำพอก ปิดฝี แก้ปวด ถอนพิษดี ยาง - เป็นยาระบายอ่อนๆ ขับพยาธิ แก้จุก แก้บวม - ทำให้อาเจียน เบื่อปลาเป็นพิษ - แก้ท้องมาน พุงโร ม้ามย้อย - แก้ไข้จับสั่นเรื้อรัง ขับน้ำย่อยอาหาร

product by sukit ensaigodcare@gmail.com