เข้าสู่ระบบ
Username ::  
Password ::  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก

 ข้อมูลสมุนไพร

ตาเสือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Amoora culcullata  Roxb.
ชื่อสามัญ : -
วงศ์ :  MELIACEAE
ชื่ออื่น: แดงน้ำ (ภาคใต้) ตาเสือ, โกล (ภาคกลาง) เซ่ (แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง อาจสูงถึง 18 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกเรียบ สีชมพูอมเทา มีรากหายใจรูปคล้ายหมุด ยาว 30-50 ซม. จากผิวดิน หนาแน่นบริเวณโคนต้น ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ยาว 20-40 ซม. ขอบใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ไม่สมมาตรกัน ขนาด 3-6 x 8-17 ซม. ปลายใบแหลมถึงมน ฐานใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ผิวใบด้านบนเป็นมัน ดอก ออกเป็นช่อ เพศผู้เป็นแบบช่อแยกแขนง ช่อดอกห้อยลง แต่ละดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3-0.4 ซม. สีเหลือง ดอกเพศเมียเป็นแบบช่อกระจะ มีดอกจำนวนน้อย วงกลีบเลี้ยงแยกเป็น 3 แฉก กลีบดอก 3 กลีบ ผล ค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 ซม. มี 3 พลู ผลแก่แห้งแตกกลางพลู เมล็ด มีเยื่ออ่อนนุ่มสีแดงหุ้ม เป็นพรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ด้านในของป่าชายเลน บริเวณน้ำกร่อยตามริมชายฝั่งของแม่น้ำที่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้น-ลงของน้ำทะเล
สรรพคุณ : 
เปลือกต้น - รสฝาด กล่อมเสมหะ ขับโลหิต เนื้อไม้ - รสฝาด แก้ธาตุพิการ แก้ท้องเสีย ผล - แก้ปวดตามข้อต่างๆ ในร่างกาย ใบ - แก้บวม ที่มาของภาพและลักษณะทางพฤกษศษสตร์ http://www.dmcr.go.th/omrc/flower06.htm
เนื้อไม้มีรสฝาด มีสรรพคุณเป็นยาแก้ธาตุพิการ
เปลือกต้นมีรสฝาดเมา มีสรรพคุณเป็นยาปิดธาตุ กล่อมเสมหะ แก้เสมหะ
แก่นใช้ทำเป็นยาสมานท้องไส้ได้ดี
เนื้อไม้ใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย
ใช้เป็นยาแก้บิดมูกเลือด
เปลือกต้นนำมาต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาขับโลหิต ขับระดู รัดมดลูก
เปลือกต้นใช้เป็นยาสมานแผล
ใบมีรสฝาดเมา ใช้เป็นยาแก้บวม
ผลมีรสฝาดเมา ใช้เป็นยาแก้บวมตามข้อต่าง ๆ ในร่างกาย หรือใช้เปลือกต้นนำมาต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาแก้ปวดตามข้อ (เปลือกต้น ผล)
เปลือกต้น - รสฝาด กล่อมเสมหะ ขับโลหิต เนื้อไม้ - รสฝาด แก้ธาตุพิการ แก้ท้องเสีย ผล - แก้ปวดตามข้อต่างๆ ในร่างกาย ใบ - แก้บวม ที่มาของภาพและลักษณะทางพฤกษศษสตร์ http://www.dmcr.go.th/omrc/flower06.htm
เนื้อไม้มีรสฝาด มีสรรพคุณเป็นยาแก้ธาตุพิการ
เปลือกต้นมีรสฝาดเมา มีสรรพคุณเป็นยาปิดธาตุ กล่อมเสมหะ แก้เสมหะ
แก่นใช้ทำเป็นยาสมานท้องไส้ได้ดี
เนื้อไม้ใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย
ใช้เป็นยาแก้บิดมูกเลือด
เปลือกต้นนำมาต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาขับโลหิต ขับระดู รัดมดลูก
เปลือกต้นใช้เป็นยาสมานแผล
ใบมีรสฝาดเมา ใช้เป็นยาแก้บวม
ผลมีรสฝาดเมา ใช้เป็นยาแก้บวมตามข้อต่าง ๆ ในร่างกาย หรือใช้เปลือกต้นนำมาต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาแก้ปวดตามข้อ (เปลือกต้น ผล)
เปลือกต้น - รสฝาด กล่อมเสมหะ ขับโลหิต เนื้อไม้ - รสฝาด แก้ธาตุพิการ แก้ท้องเสีย ผล - แก้ปวดตามข้อต่างๆ ในร่างกาย ใบ - แก้บวม ที่มาของภาพและลักษณะทางพฤกษศษสตร์ http://www.dmcr.go.th/omrc/flower06.htm
เนื้อไม้มีรสฝาด มีสรรพคุณเป็นยาแก้ธาตุพิการ
เปลือกต้นมีรสฝาดเมา มีสรรพคุณเป็นยาปิดธาตุ กล่อมเสมหะ แก้เสมหะ
แก่นใช้ทำเป็นยาสมานท้องไส้ได้ดี
เนื้อไม้ใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย
ใช้เป็นยาแก้บิดมูกเลือด
เปลือกต้นนำมาต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาขับโลหิต ขับระดู รัดมดลูก
เปลือกต้นใช้เป็นยาสมานแผล
ใบมีรสฝาดเมา ใช้เป็นยาแก้บวม
ผลมีรสฝาดเมา ใช้เป็นยาแก้บวมตามข้อต่าง ๆ ในร่างกาย หรือใช้เปลือกต้นนำมาต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาแก้ปวดตามข้อ (เปลือกต้น ผล)
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
ข้อมูลจาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/